Välkomna till HT Yachtservice AB

Vår idé är att komma till er.
Vi är experter på teakdäck,segelbåtar och motorbåtar, alla storlekar och fabrikat,gammalt som nytt.
Vi erbjuder allt från totalentreprenad till färdiga monduler för självmontering.
Utgångspunkten för oss är Orust.
Var båten finns spelar ingen roll, vi arbetar i hela Europa.

Welcome to HT Yachtservice AB

Our idea is to come to you.
We are experts on teak deck for yachts and motorboats of all sizes and manufactures, old as well as new models.
We offer you everything from full service to finished modules for self-installation.

We are located on Orust on the Swedish West coast.
Where your boat is does not matter. We work across all Europe.